Zalety

Kontrola kosztów


System nowoczesnaksięgowa.pl pozwala na bieżąco kontrolować koszty prowadzonej działalności. W prosty sposób możemy przewidywać wyniki finansowe w danym okresie rozliczeniowym za pomocą dostępnych rejestrów. Nowoczesnaksięgowa.pl to proste narzędzie dające możliwość nadzorowania nad ewidencją przychodów i rozchodów, VAT oraz księgowaniem lub wyksięgowaniem.

Raportowanie


Nowoczesnaksięgowa.pl ma służyć naszemu przedsiębiorstwu jako platforma łącząca nas ze współpracującym biurem rachunkowym w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Dzięki systemowi mamy dostęp do raportów i rejestrów księgowych związanych z prowadzeniem działalności na własnym, indywidualnym profilu obejmującym KPiR, zobowiązania pracownicze oraz podatek Vat. Wszystko to ułatwiają wielokierunkowe mechanizmy integracji oraz wymiana danych w obrębie profilu przedsiębiorcy.

Bezpieczeństwo


Zastosowane przez system nowoczesnaksięgowa.pl zaawansowane algorytmy szyfrowania danych (SSL) oraz zabezpieczenia kontroli dostępów do nich, wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obejmujące min. częste i cykliczne generowanie kopii bezpieczeństwa, a także bezkresność chmury w której współistnieje platforma to elementy mające zapewnić i zagwarantować Państwu bezpieczeństwo, trwałość i ciągłość usługi oraz jej niezawodność.

Wygoda


Dzięki wykorzystaniu przez system nowoczesnaksięgowa.pl narzędzia jakim jest sieć internetowa oraz jej nieograniczonego potencjału, współpraca z partnerskim biurem rachunkowym w zakresie przesyłanie danych, generowania rejestrów i raportów, kontrolowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także korzystanie z aplikacji takich jak fakturzysta czy rejestr Vat staje się wygodne i bardzo proste. Na bieżąco i z każdego miejsca jesteśmy w stanie nadzorować i prowadzić naszą księgowość.

nowoczesnaksiegowa.pl

Internet stał się w naszych czasach synonimem nowoczesności. Wszelkie możliwe działania, w tym związane z prowadzeniem mniejszych i większych firm czy przedsiębiorstw przenoszone są do "sieci". Naturalną konsekwencją stała się informatyzacja i rozpowszechnienie usług księgowych w internecie.

Nowoczesna księgowa to usługa internetowa w sposób skuteczny usprawniająca procesy biznesowe bazując na niepodważalnych walorach i możliwościach środowiska internetowego.

Współfinansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

UE