Usługi

Platforma nowoczesnaksiegowa.pl, za pośrednictwem dostępnych narzędzi, pozwala korzystać i świadczyć z szeregu usług skierowanych do klientów biur rachunkowych.

Rejestr sprzedaży
Wystawiając faktury w systemie nowoczesnaksiegowa.pl klient otrzymuje przy okazji dostęp do swojego rejestru sprzedaży. Jeżeli korzysta z zewnętrznego oprogramowania w ramach listy integracji, rejestr ten może być także wyświetlany w ramach jego konta na platformie internetowej a także przesyłany do biura księgowego.

Rejestr zobowiązań
Aplikacja webowa pozwala na rejestrację na koncie użytkownika wszelkich dokumentów księgowych o charakterze kosztowym. Dzięki temu klient uzyskuje stały, mobilny dostęp do rejestru wszelkich zobowiązań. Może je także przeglądać za pośrednictwem aplikacji mobilnej. W przypadku integracji z biurem księgowym, przekazywać je bezpośrednio i automatycznie do zaksięgowania.

Kontroling
Stały dostęp do pełnej dokumentacji księgowej firmy to podstawy do prowadzenia świadomej i dynamicznej działalności gospodarczej. Nowoczesnaksiegowa.pl to system rozwiązań znacząco ułatwiających kontrolę wyników finansowych firmy.

nowoczesnaksiegowa.pl

Internet stał się w naszych czasach synonimem nowoczesności. Wszelkie możliwe działania, w tym związane z prowadzeniem mniejszych i większych firm czy przedsiębiorstw przenoszone są do "sieci". Naturalną konsekwencją stała się informatyzacja i rozpowszechnienie usług księgowych w internecie.

Nowoczesna księgowa to usługa internetowa w sposób skuteczny usprawniająca procesy biznesowe bazując na niepodważalnych walorach i możliwościach środowiska internetowego.

Współfinansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

UE